Producenci
Promocje
LUCIA 26 BRĄZ
LUCIA 26 BRĄZ

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
 Listwa ozdobna stare złoto
Listwa ozdobna stare złoto

9,70 zł

Cena regularna: 11,70 zł

mb
Listwa ozdobna brąz renesans
Listwa ozdobna brąz renesans

9,70 zł

Cena regularna: 11,70 zł

mb
 Listwa ozdobna grafit
Listwa ozdobna grafit

9,70 zł

Cena regularna: 11,70 zł

mb
 Listwa ozdobna złoto
Listwa ozdobna złoto

9,70 zł

Cena regularna: 11,70 zł

mb
 Listwa ozdobna nikiel
Listwa ozdobna nikiel

9,70 zł

Cena regularna: 11,70 zł

mb
LUCIA 20 CIEMNY GRAFIT
LUCIA 20 CIEMNY GRAFIT

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
LUCIA 53 JASNY RÓŻ
LUCIA 53 JASNY RÓŻ

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
LUCIA 18 CIEMNY POPIEL
LUCIA 18 CIEMNY POPIEL

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
LUCIA 19 GRAFIT
LUCIA 19 GRAFIT

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
LUCIA 1 BEŻ
LUCIA 1 BEŻ

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
LUCIA 7 RUDY
LUCIA 7 RUDY

29,00 zł

Cena regularna: 33,00 zł

mb
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem obiciowe.pl.

 2. Sklep Internetowy www.polskietkaniny.eu, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Polskie Tkaniny Małgorzata Markowska, z siedzibą ul. Wrocławska 106, 63-600 Kępno, NIP:5391331292, zwaną dalej „Sprzedającym” o numerze konta:

          Bank: PKO BP Oddział w Kępnie
          Rachunek: 31 1020 2241 0000 2202 0024 9599

 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail: polskietkaniny2@gmail.com oraz telefon:

          + 48 730 258 100

          + 48 730 820 181

 1. Informacje przedstawione w Sklepie zdjęcia i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep
  Internetowy polskietkaniny.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
  rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Sklepu Internetowego polskietkaniny.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
  niniejszego Regulaminu.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składnia Zamówienia.

 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

 6. Na wszystkie produkty dostępne w sklepie przysługuje gwarancja producenta.

 7. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedającemu.

 9. Wszystkie produkty pokazane w sklepie są nowe, wolne od wad . Nie sprzedajemy tkanin niewiadomego pochodzenia. Tkaniny były testowane w Państwowym Zakładzie Higieny z siedzibą w Warszawie na co są odpowiednie certyfikaty oraz w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi oraz Certyfikat OKOTEX100

 10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika.

 11. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 31.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów, jak również inne właściwe przepisy polskiego prawa.

II. Zamówienia

 1. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

 2. W systemie sprzedaży Sklepu 1 sztuka Produktu odpowiada 1 metrowi bieżącemu materiału o szerokości określonej w opisie Produktu lub jeśli towar jest liczony w sztukach . System sklepu nie przelicza zamówień na połówki metrów - takie zamówienia należy przesłać na adres mailowy.

 3. Warunkami koniecznymi do dokonania zakupu w Sklepie są: dostęp do komputera, przeglądarki internetowej i Internetu oraz rejestracja lub dobrowolne podanie danych klienta w Sklepie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu w celu stworzenia Konta Klienta, zwanego dalej Kontem, zabezpieczonego loginem oraz hasłem.

 4. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok w sklepie, bądź pocztą elektroniczną polskietkaniny2@gmail.com Zamówienia złożone po godzinie 13:00 w piątek, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowanie następnego dnia roboczego.

 6. Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 7. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

 8. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania prawdziwości danych podanych przez Klienta przy rejestracji lub przy dobrowolnym wypełnianiu swoich danych bez rejestracji, w szczególności adresu do wysyłki. Zamówienia Klientów, którzy w trakcie składania zamówienia nie podali wszystkich wymaganych danych nie będą realizowane.

 9. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

III. Dostawa

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Jeżeli zamawiany towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, Sprzedający nie wysyła potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) i nie dochodzi do zawarcia umowy. W takim przypadku Sklep przedstawia Klientowi informację w jakim terminie towar będzie dostępny wraz z indywidualną propozycją realizacji zamówienia, a Klient ma pełną swobodę i może zaakceptować ofertę albo może jej nie przyjąć. Na termin dostawy Produktu składa się czas zamówienia Produktu od dostawcy, kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego w godzinach 8-16 w dni powszednie.

 5. Dostawa zamówionego towaru nie dojdzie do skutku jeśli klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia lub jeśli nie można się skontaktować z klientem we wskazanym adresie e-mail lub telefonicznie.

 6. Klient ma obowiązek przy odbiorze upewnić się, że produkt został dostarczony w całości i bez uszkodzeń. Jeżeli uzna, że produkt nie jest kompletny lub jest uszkodzony powinien nie przyjąć towaru i wypełnić przy kurierze specjalny protokół reklamacyjny.

IV. Płatności

 1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 2. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

          31 1020 2241 0000 2202 0024 9599 PKO BP Oddział w Kępnie

          Polskie Tkaniny Małgorzata Markowska

          ul. Wrocławska 106

          63-600 Kępno

          (Przy dokonywaniu płatności prosimy o wpisanie numeru zamówienia)

 1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 4. Zapłata ceny następuje gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu oraz w razie wybrania opcji dostarczenia towaru kurierem za pobraniem.

V. Reklamacje

 1. Na wszystkie produkty dostępne w sklepie przysługuje gwarancja producenta.

 2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego.

 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedającemu.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na piśmie i zawierać oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres) oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

 5. W przypadku niezgodności produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

 6. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ( Konsument), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (pobierz wzór oświadczenia) listownie na adres ul. Wrocławska 106, 63-600 Kępno lub e-mailem na adres polskietkaniy2@gmail.com w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów sprowadzonych i wykonanych na indywidualne zamówienie. Produkty przygotowane specjalnie dla Klienta, np. tkaniny cięte na miarę wg zamówienia nie podlegają zwrotowi.

 3. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient dokonał płatności, jest ona zwracana przez Sprzedającego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia towaru (poprzez koszty dostarczenia towaru rozumie się koszty jego dostarczenia Klientowi w ramach realizacji zamówienia), przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Możecie Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Zapisujemy w tym przypadku jedynie dostęp do danych bez odniesienia do danych umożliwiających identyfikację osoby, np.: nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, za pośrednictwem której znaleźliście się Państwo na naszej stronie lub ewentualnie nazwę żądanych danych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby.

 2. Dane osobowe są pobierane przez system w momencie, gdy nam je Państwo podajecie np. podczas zakładania profilu klienta, rejestracji w celu otrzymywania newslettera, udziału w loteriach, lub podczas korzystania z usługi rezerwacji towaru.

 3. Przekazane nam dane osobowe są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z zasadami opisanymi w tej polityce prywatności oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe w celu wykonania i realizacji Państwa zamówień oraz świadczenia zamówionych przez Państwa usług. Jeśli otrzymamy od Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą towaru lub z usługą, możemy na podstawie art. 23 ust.1 i ust.4 Ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wykorzystać go do bezpośredniej reklamy własnych podobnych produktów oraz usług. Oczywiście, możecie Państwo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych bez innych kosztów niż ewentualne koszty opłat pocztowych lub koszty połączenia telekomunikacyjnego/internetowego. By cofnąć zgodę możecie Państwo skorzystać z możliwości kontaktu wskazanych w rubryce Kontakt.

 4. Przekazywanie Państwa danych Osobom trzecim odbywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia danej usługi. Państwa dane są przekazywane na przykład firmom, którym zlecono dostawę przesyłki.

 5. O ile wyrażą Państwo, w ramach korzystania z naszej strony internetowej, wyraźną zgodę na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, będą one wykorzystywane poza zakresem określonym w niniejszej polityce prywatności zgodnie z zakresem wskazanym w danej deklaracji zgody.

 6. W dowolnym czasie możecie Państwo cofnąć udzielone przez Państwa zgody wobec określonego w deklaracji zgody odbiorcy ze skutkiem na przyszłość. By cofnąć zgodę mogą Państwo skorzystać z możliwości kontaktu wskazanych w rubryce Kontakt.

 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w przypadku żądania dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia, jak również cofnięcia wcześniej udzielonej zgody oraz w razie wystąpienia pozostałych problemów lub pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres: polskietkaniny2@gmail.com lub oświadczenie złożone Sprzedającemu na piśmie.

 8. Sklep korzysta z plików Cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką plików Cookies.

 • Czym są pliki Cookies

  Ciasteczko (ang. cookie) to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 • Polityka plików Cookies

  • Ciasteczek używamy przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   • utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  • W ramach sklepu internetowego polskietkaniny.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania przy logowaniu, zapamiętania zalogowanego użytkownika lub zapamiętania dokonanych zakupów,

   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu,

   • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

   • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  • Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach procesu obsługi zamówień, a w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym polskietkaniny.eu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

  • Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 • Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce

  Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
-->